Vitajte vo svete mojich dlhodobejších projektov a procesov v územnom plánovaní.
(c) Green Foundation

(c) Green Foundation

The Future of Urban Living

tvorba programu

Máj 2018-súčasnosť

Bratislava (SK)

klient: Green Foundation, nadácia

Green Foundation je mladá slovenská programová nadácia so stredoeurópskym presahom, ktorá sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií, adaptáciu spoločnosti na významné výzvy, ako je klimatická zmena, technologické inovácie a na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí. Green Foundation v súčasnosti koncentruje svoju pozornosť na tvorbu nadačných programov, ktoré bude postupne spúšťať v priebehu druhej polovice roku 2018 (no a to je aj môj priestor).

(c) Shared Cities: Creative Momentum

(c) Shared Cities: Creative Momentum

(c) Juraj Bartoš, Adam Berka

(c) Juraj Bartoš, Adam Berka

Živé Mesto FM

dramaturgia, moderovanie relácie

September 2018-súčasnosť

Bratislava (SK)

klient: Rádio FM

Program moderátoriek Miloty Sidorovej a Lívie Gažovej – Živé mesto_FM. Upriamuje pozoronosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mestá a miesta živými.

(c) Creative Commons

(c) Creative Commons

Shared Cities: Creative Momentum

tvorba projektu, príprava prihlášky, programový manažment

Jún 2016-Apríl 2018

Praha (CZ)

klient: Goethe-Institut, ev. Prague

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cieľavedomý, kultúrny projekt združujúci jedenásť partnerov zo siedmych európskych veľkomiest: Belehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovíc, Prahy a Varšavy. V rámci projektu sa v rokoch 2016 až 2020 odohrá vyše 150 akcií, ktoré spoja jednotlivcov aj komunity, aby spolu vytvárali zdieľané mestské priestory. Kreatívnym centrom projektu je Praha, kde Goetheho Inštitút spolu s Českými centrami a organizáciou reSITE tvorí jeho základný tím. SCCM je spolu-financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Kto: 11 partnerov zo 6 krajín

Čo: architektúra, urbanizmus, umenie a design, participácia

Ako: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty, výskum a prípadové štúdie

Kde: Belehrad, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Praha a Varšava

Kedy: jún 2016 – február 2020

Shared Cities: Creative Momentum vytvára platformu pre tvorivý diskurz na hranici architektúry, umenia, urbanizmu a ekonomiky zdieľania, aby prispel k premene mestských priestorov. Obyvateľom miest chce ukázať, že ich spoluúčasť a spolupráca je pre vytváranie hodnotného a pre život príjemného mestského prostredia zásadná. Zároveň vznikajú neopozerané riešenia súčasných problémov našich miest, akými sú napríklad chýbajúce verejné investície do infraštruktúry, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, rast životných nákladov či nedostupnosť bývania.

(c) Obchodna ulica a okolie

(c) Obchodna ulica a okolie

Obchodna ulica a okolie

strategický development, projektové a programové konzultácie, participácia stakeholderov

Marec 2015 - Jún 2018

Bratislava (SK)

klient: Obchodná ulica a okolie

 

Obchodná ulica a okolie je platforma zastrešujúca obchodnú komunitu, ktorej cieľom je dlhodobé kultivovanie prostredia pre dobrý život a podnikanie najrušnejšej bratislavskej ulice. V procese zlepšovania už vyše dvoch rokov   komunita spolupracuje s predstaviteľmi mesta a verejnosti. 

Spoluprácu s touto živou platformou som započala v roku 2015, kedy som pre vtedy ešte neexistujúce združenie formalizovala ciele a navrhla krátko, strednedobú a dlhodobú stratégiu. V spolupráci s Marko&Placemakers som sa podieľala na socio-ekonomickej analýze ulice. V súčasnosti editujem manuál vonkajšej reklamy, ktorá sa stane prvým koncepčným dokumentom tohto druhu v Bratislave.

(c) Mesto Pardubice

(c) Mesto Pardubice

Hľadanie vízie pre Mlynský ostrov

aplikovaný výskm, participácia verejnosti a stakeholderov, facilitácia a príprava súťažného architektonického workshopu

Jún 2016 - December 2016

Pardubice (CZ)

klient: ONplan Lab, Mesto Pardubice

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. 

Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics

tvorba konceptu a programu, tréning

Október 2016 - Október 2017

Praha, Brno (CZ), Bratislava (SK), Budapešť (HU)

klient: Heinrich Böll Stiftung, ev. Prague

Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics je ročný tréningový program nadácie Heinrich Böll. Je určený pre profesionálov aktívnych v medzisektorovej spolupráci a vytváraní udržateľnejších a inkluzívnejších stredoeurópskych miest. Program prebieha v 4 moduloch v 4 mestách - Prahe, Brne, Bratislave a Budapešti. Prvý modul v Brne sa venoval téme dostupného bývania. Pražský mapoval praktiky verejnej participácie a konzultácie. Bratislavský analyzuje medzisektorovú spoluprácu v územnom rozvoji slovenského hlavného mesta. Program v Budapešti sa bude venovať politickej rétorike a schopnosti ovplyvniť ostatných.

(c) WhatCity

(c) WhatCity

WhatCity?

tvorba programu a dramaturgia, facilitatácia a moderovanie

2015 - súčasnosť

Bratislava (SK)

klient: Punkt

Projekt WhatCity? vznikol s cieľom prebudiť záujem o otázky týkajúce sa rozvoja mesta a občianskej spoločnosti: zaangažovať samosprávy, lokálnych odborníkov, ako aj miestnu komunitu. WhatCity? Od roku 2014 pomáha vytvárať kontext pre nové dialógy - funguje ako živá platforma, ktorej snahou je zlepšiť kvalitu mestského prostredia a priniesť transparentné postupy pri tvorbe mesta. Prostredníctvom miestnych i zahraničných expertov prináša nové perspektívy pre urbanistický rozvoj Bratislavy.

(c) IPR Praha

(c) IPR Praha

Revitalizácia Dvořákovho nábrežia - Na Františku

participácia verejnosti a stakeholderov

Január 2016 - Máj 2016

Praha (CZ)

klient: Inštitút plánovania a developmentu hlavného mesta Praha

Cieľom koncepčnej štúdie bola revitalizácia vltavského brehu - Na Františku, tak aby sa stalo opäť miestom pre príjemné a bezpečné trávenie času. Projekt hľadal rovnako odpoveď na otázku, ako rekonštruovať miesto s tak bohatou históriou. Počas procesu participácie s miestnymi vlastníkmi sa nám podarilo odhaliť niekoľko súkromných investícií, ktoré sa stali katalyzátorom koordinačnej štúdie a formulovania udržateľnej vízia Dvořákovho nábrežia. Táto štúdia zefektívni súčasné a budúce investície týkajúce sa verejných priestranstiev súkromných aj verejných aktérov. 

(c) reSITE

(c) reSITE

reSITE

spoluzakladateľka, rozvoj a koordinovanie platformy

November 2011 - Jún 2015

Praha (CZ)

 

reSITE je nevládna platforma pracujúca na rozhraní architektúry, urbanizmu, politiky, kultúry a ekonomiky. reSITE sa stavia do pozície katalyzátora spoločenského hnutia a inovatívneho vedenia. Je to medzinárodná platforma pre výmenu ideí o tom, ako robiť mesta kvalitnejšie pre život, ekonomickejšie a odolnejšie.  

Som zakladajucou členkou reSITE. Aktívne som ho koordinovala v rokoch 2011-2015, kedy som sa rozhodla odísť a venovať sa novým témam rozširujúcim tému inkluzívnejších miest.