Vitajte vo svete mojich dlhodobejších projektov a procesov v územnom plánovaní.
 (c) Shared Cities: Creative Momentum

(c) Shared Cities: Creative Momentum

 (c) Creative Commons

(c) Creative Commons

Shared Cities: Creative Momentum

tvorba projektu, príprava prihlášky, programový manažment

Jún 2016-Február 2020

Praha (CZ)

klient: Goethe-Institut, ev. Prague

 

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cieľavedomý, kultúrny projekt združujúci jedenásť partnerov zo siedmych európskych veľkomiest: Belehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovíc, Prahy a Varšavy. V rámci projektu sa v rokoch 2016 až 2020 odohrá vyše 150 akcií, ktoré spoja jednotlivcov aj komunity, aby spolu vytvárali zdieľané mestské priestory. Kreatívnym centrom projektu je Praha, kde Goetheho Inštitút spolu s Českými centrami a organizáciou reSITE tvorí jeho základný tím. SCCM je spolu-financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Kto: 11 partnerov zo 6 krajín

Čo: architektúra, urbanizmus, umenie a design, participácia

Ako: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty, výskum a prípadové štúdie

Kde: Belehrad, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Praha a Varšava

Kedy: jún 2016 – február 2020

Shared Cities: Creative Momentum vytvára platformu pre tvorivý diskurz na hranici architektúry, umenia, urbanizmu a ekonomiky zdieľania, aby prispel k premene mestských priestorov. Obyvateľom miest chce ukázať, že ich spoluúčasť a spolupráca je pre vytváranie hodnotného a pre život príjemného mestského prostredia zásadná. Zároveň vznikajú neopozerané riešenia súčasných problémov našich miest, akými sú napríklad chýbajúce verejné investície do infraštruktúry, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, rast životných nákladov či nedostupnosť bývania.

 
 (c) Obchodna ulica a okolie

(c) Obchodna ulica a okolie

Obchodna ulica a okolie

strategický development, projektové a programové konzultácie, participácia stakeholderov

Marec 2015 - súčasnosť

Bratislava (SK)

klient: Obchodná ulica a okolie

 

 

Obchodná ulica a okolie je platforma zastrešujúca obchodnú komunitu, ktorej cieľom je dlhodobé kultivovanie prostredia pre dobrý život a podnikanie najrušnejšej bratislavskej ulice. V procese zlepšovania už vyše dvoch rokov   komunita spolupracuje s predstaviteľmi mesta a verejnosti. 

Spoluprácu s touto živou platformou som započala v roku 2015, kedy som pre vtedy ešte neexistujúce združenie formalizovala ciele a navrhla krátko, strednedobú a dlhodobú stratégiu. V spolupráci s Marko&Placemakers som sa podieľala na socio-ekonomickej analýze ulice. V súčasnosti editujem manuál vonkajšej reklamy, ktorá sa stane prvým koncepčným dokumentom tohto druhu v Bratislave.

 (c) Mesto Pardubice

(c) Mesto Pardubice

Hľadanie vízie pre Mlynský ostrov

aplikovaný výskm, participácia verejnosti a stakeholderov, facilitácia a príprava súťažného architektonického workshopu

Jún 2016 - December 2016

Pardubice (CZ)

klient: ONplan Lab, Mesto Pardubice

 

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. 

Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics

tvorba konceptu a programu, tréning

Október 2016 - Október 2017

Praha, Brno (CZ), Bratislava (SK), Budapešť (HU)

klient: Heinrich Böll Stiftung, ev. Prague

 

 

Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics je ročný tréningový program nadácie Heinrich Böll. Je určený pre profesionálov aktívnych v medzisektorovej spolupráci a vytváraní udržateľnejších a inkluzívnejších stredoeurópskych miest. Program prebieha v 4 moduloch v 4 mestách - Prahe, Brne, Bratislave a Budapešti. Prvý modul v Brne sa venoval téme dostupného bývania. Pražský mapoval praktiky verejnej participácie a konzultácie. Bratislavský analyzuje medzisektorovú spoluprácu v územnom rozvoji slovenského hlavného mesta. Program v Budapešti sa bude venovať politickej rétorike a schopnosti ovplyvniť ostatných.

 
 (c) WhatCity 

(c) WhatCity 

WhatCity

tvorba programu a dramaturgia, facilitatácia a moderovanie

2015 - súčasnosť

Bratislava (SK)

klient: Punkt

 

Projekt WhatCity? vznikol s cieľom prebudiť záujem o otázky týkajúce sa rozvoja mesta a občianskej spoločnosti: zaangažovať samosprávy, lokálnych odborníkov, ako aj miestnu komunitu. WhatCity? Od roku 2014 pomáha vytvárať kontext pre nové dialógy - funguje ako živá platforma, ktorej snahou je zlepšiť kvalitu mestského prostredia a priniesť transparentné postupy pri tvorbe mesta. Prostredníctvom miestnych i zahraničných expertov prináša nové perspektívy pre urbanistický rozvoj Bratislavy.

 (c) IPR Praha

(c) IPR Praha

Revitalizácia Dvořákovho nábrežia - Na Františku

participácia verejnosti a stakeholderov

Január 2016 - Máj 2016

Praha (CZ)

klient: Inštitút plánovania a developmentu hlavného mesta Praha

 

Cieľom koncepčnej štúdie bola revitalizácia vltavského brehu - Na Františku, tak aby sa stalo opäť miestom pre príjemné a bezpečné trávenie času. Projekt hľadal rovnako odpoveď na otázku, ako rekonštruovať miesto s tak bohatou históriou. Počas procesu participácie s miestnymi vlastníkmi sa nám podarilo odhaliť niekoľko súkromných investícií, ktoré sa stali katalyzátorom koordinačnej štúdie a formulovania udržateľnej vízia Dvořákovho nábrežia. Táto štúdia zefektívni súčasné a budúce investície týkajúce sa verejných priestranstiev súkromných aj verejných aktérov. 

 (c) reSITE

(c) reSITE

reSITE

spoluzakladateľka, rozvoj a koordinovanie platformy

November 2011 - Jún 2015

Praha (CZ)

 

 

reSITE je nevládna platforma pracujúca na rozhraní architektúry, urbanizmu, politiky, kultúry a ekonomiky. reSITE sa stavia do pozície katalyzátora spoločenského hnutia a inovatívneho vedenia. Je to medzinárodná platforma pre výmenu ideí o tom, ako robiť mesta kvalitnejšie pre život, ekonomickejšie a odolnejšie.  

Som zakladajucou členkou reSITE. Aktívne som ho koordinovala v rokoch 2011-2015, kedy som sa rozhodla odísť a venovať sa novým témam rozširujúcim tému inkluzívnejších miest.