Často píšem o rôznych aspektoch územného plánovania a mestského rozvoja. Môj záber leží v osvete o rodovej citlivosti, užívateľskej prívetivosti a inkluzivite mestského dizajnu a komunikácie. Autorské štúdie prípadne tie v spolupráci s inými expertami sa vyznačujú interdisciplinárnym prístupom k výskumu, ktorý je aplikovaný do participačného procesu, či negociácie. Rovnako prispievam do lokálnych alebo zahraničných časopisov...