Hľadanie vízie pre Mlynský ostrov, Pardubice


foto: Mesto Pardubice

foto: Mesto Pardubice

obsah práce: aplikovaný výskm, participácia verejnosti a stakeholderov, facilitácia a príprava súťažného architektonického workshopu

Jún 2016 - December 2016

klient: ONplan Lab, Mesto Pardubice, Pardubice (CZ)

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. Výslednú publikáciu z procesu si môžete pozrieť tu.