Obchodná ulica a okolie, Bratislava

Nová Obchodná (manuál vonkajšej reklamy)

Nová Obchodná (manuál vonkajšej reklamy)

obsah práce: strategický development, projektové a programové konzultácie, participácia stakeholderov, zostavenie manuálu vonkajšej reklamy

Marec 2015 - Jún 2018

klient: Obchodná ulica a okolie, Mesto Bratislava, Bratislava (SK)

Obchodná ulica a okolie je platforma zastrešujúca obchodnú komunitu, ktorej cieľom je dlhodobé kultivovanie prostredia pre dobrý život a podnikanie najrušnejšej bratislavskej ulice. V procese zlepšovania už vyše dvoch rokov komunita spolupracuje s predstaviteľmi mesta a verejnosti. Spoluprácu s touto platformou som začala v roku 2015, kedy som pre vtedy ešte neexistujúce združenie formalizovala ciele a navrhla krátko, strednedobú a dlhodobú stratégiu. V spolupráci s Marko&Placemakers som sa podieľala na socio-ekonomickej analýze ulice. Vrámci tohto projektu som zostavila aj manuál vonkajšej reklamy, ktorá sa stala prvým koncepčným dokumentom tohto druhu v Bratislave.