Manuál vonkajšej reklamy, Nová Obchodná, Bratislava (SK)

Screen Shot 2018-09-16 at 1.00.28 PM.png

Nová Obchodná

Regulácia reklamy a nová značka štvrte

Hlavná nákupná ulica Bratislavy môže byť atraktívnejšia a prehľadnejšia. Občianske združenie Obchodná ulica a okolie nadviazalo unikátnu spoluprácu medzi miestnymi obchodníkmi, majiteľmi budov, samosprávou a pamiatkarmi, aby spoločne čelili vizuálnemu smogu. Spoločne tak od roku 2016 hľadajú cestu, ako postupne premeniť fasády budov podľa novej regulácie a tým zlepšiť imidž ulice a okolitej štvrte.

“Obchodná by mohla byť útulné, príjemné a oddychové korzo. Chceme ju zmeniť, aby bola gastronomickým a zábavným centrom mesta s lokálnym duchom. Chceme, aby sa tu dobre podnikalo, žilo, aby sa tu ľudia dobre cítili. Sprievodca NOVÁ OBCHODNÁ je začiatkom na cestu k tomu, aby sa to všetko naplnilo.”

Sprievodca umiestnením vonkajšej reklamy jednoducho vysvetľuje pravidlá a príklady vhodnej a nevhodnej reklamy na Obchodnej ulici. Ukáže, ako je možné umiestniť reklamu legálne a citlivo na fasády budov a prevedie vás procesom schvaľovania reklamy na rôznych úradoch.

Reklama na Obchodnej ulici vznikala doteraz postupne a organicky, bez priamej regulácie zo strany mesta a úradov pre ochranu pamiatok. Mestský pamiatkový ústav a Magistrát hlavného mesta Bratislavy ale upozorňujú, že v súčasnom stave je na Obchodnej ulici nelegálnej viac než 90 percent vonkajšej reklamy. Množstvo obchodníkov a majiteľov zatiaľ nevie o tom, že príslušné úrady považujú ich reklamné zariadenia za nelegálne alebo nerozumie, prečo sú za také považované.

Zameriavame sa preto na to, aby sme spoločne dosiahli konsenzus o tom, ako budú reklamné zariadenia na základe novej regulácie posudzované, a aby sa nastavili nástroje, ktoré umožnia umiestňovať reklamu efektívne. Zároveň tiež vytvárame podklady pre tvorbu novej značky Obchodnej ulice a jej susedstva ako celku. Hľadáme vhodnejšie, modernejšie formy reklamy a komunikačných nástrojov pre Obchodnú, mesto a užívateľov lokality.

Manuál vonkajšej reklamy si stiahnete tu

Klient: Obchodná a okolie, Mesto Bratislava

Publikované: Máj 2018

ISBN: 978–80–972849–1–6