Projekt revitalizácie budovy bývalého gymnázia Mateja Bella, Zvolen - Sekier

obsah práce: návrh a exekúcia participatívneho procesu, moderovanie a facilitovanie, príprava výslednej štúdie procesu

Máj 2018 - Apríl 2019

klient: Banskobystrický samosprávny kraj, Zvolen (SK), oz. Punkt, Bratislava (SK)

V júni 2018 odprezentovali zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja spolu s vedením mesta Zvolen plán ďalšieho využitia budovy bývalého osemročného gymnázia Mateja Bela na Okružnej ulici na sídlisku Sekier. Ide o pilotný projekt na riešenie zanedbaných budov vo vlastníctve kraja, ktorých je viac. Zámerom BBSK je objekt revitalizovať, vrátane verejných priestranstiev, ktoré susedia s ďalšími objektami občianskej vybavenosti (pošta, škôlka, fara, kostol). V spolupráci so združením Punkt spustil BBSK proces dlhodobej revitalizácie participatívnou formou, v diskusiách s verejnosťou, obyvateľmi, podnikateľmi a potenciálnym investormi, ktorí by chceli svoje nápady realizovať v budove. Proces zapojenia verejnosti sa zameral na dve skupiny ľudí: laickú verejnosť a obyvateľov a potenciálnych investorov. Pri tejto skupine nejšlo len o finančnú investíciu, ale aj o hodnotu náplne budovy, ktorú prinášajú (napríklad niekto, ktorý hľadá priestory pre svoju klubovňu a ktorý tu bude realizovať svoje aktivity). Počas procesu sa uskutočnilo viacero podujatí pre verejnosť a dvojdňový workshop s odborníkmi, ktorí majú s napĺňaním budov skúsenosti (napr. Stará tržnica, Nová Cvernovka, Galéria Jabloň).