Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics

obsah práce: tvorba konceptu a programu, tréning

Október 2016 - Október 2017

klient: Heinrich Böll Stiftung, ev. Prague, Praha, Brno (CZ), Bratislava (SK), Budapešť (HU)

Enhancing Sustainable Urban Development in Local Politics je ročný tréningový program nadácie Heinrich Böll. Je určený pre profesionálov aktívnych v medzisektorovej spolupráci a vytváraní udržateľnejších a inkluzívnejších stredoeurópskych miest. Program prebieha v 4 moduloch v 4 mestách - Prahe, Brne, Bratislave a Budapešti. Prvý modul v Brne sa venoval téme dostupného bývania. Pražský mapoval praktiky verejnej participácie a konzultácie. Bratislavský analyzuje medzisektorovú spoluprácu v územnom rozvoji slovenského hlavného mesta. Program v Budapešti sa bude venovať politickej rétorike a schopnosti ovplyvniť ostatných.

Okrem programu si môžete pozrieť i výslednú publikáciu programu Restless Cities: Lessons from Central Europe, ktorú som zostavovala.