Živé Mesto_FM

(c) Juraj Bartoš, Adam Berka

(c) Juraj Bartoš, Adam Berka

obsah práce: dramaturgia, moderovanie relácie

September 2018-súčasnosť

klient: Rádio FM (RTVS), Bratislava (SK)

Jediná rádiová relácia o architektúre a mestskom rozvoji Miloty Sidorovej a Lívie Gažovej – Živé mesto_FM. Upriamuje pozoronosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mestá a miesta živými. Záznamy relácií môžete nájsť na mixcloude Živého Mesta FM.