Rodová citlivosť a užívateľská privetivosť mestského dizajnu & územného plánovania

výskum, tréning, konzultácie mestského dizajnu, plánovania a nastavenia participatívnych procesov

WPS Prague (CZ)

Marec 2015 - súčasnosť

 

V strednej Európe, architektonická prax a urbanistické plánovanie zvyčajne dobre slúži zdravým a ekonomicky aktívnym osobám. Keď ale vezmeme do úvahy demografiu, pracovne a ekonomicky aktívni ľudia tvoria o trochu viac ako polovicu obyvateľov miest. Seniori a mladí pod 18 rokov tvoria zvyšok. Trendy tiež ukazujú, že naša populácia starne. A keď k tomu pridáme ešte optiku pohlavia a etnického pôvodu, skupiny užívateľov sa zásadným spôsobom líšia. Každá z nich má iné potreby.

Ako vytvoríme mesto, ktoré ponúka férové zdieľanie každému? Neexistuje predsa jeden univerzálny konzument architektúry.

K výskumu a konzultáciam o rodovej citlivosti a užívateľskej prívetivosti ako esenciálnemu nedostatku v súčasnej plánovacej praxi som sa postupne dopracovala pod hlavičkou projektu WPS Prague. WPS Prague je nezávislá, apolitická sieť pre ženy (a nielen ženy) rôznych profesií súvisiacích s mestom, ktorá prispieva k výmene osobných a profesných skúseností, a podporuje začínajúcu i etablovanú generáciu žien činných v oblasti architektúry, urbanizmu, mestského plánovania, vzdelávania, výskumu, kulturných aktivít, komunitného rozvoja a umenia vo verejnom priestore.

WPS Prague vznikla v marci 2015 za podpory mnohých excelentných žien a mužov v mojom okolí. Medzi nimi moja vďaka patrí predovšetkým Veronike Fajmonovej, Kristýne Starej, Tereze Stockelovej, Monike Grilli-Wagnerovej, Zdenke Lammelovej, Marcele Linkovej, Cecilovi Balmondovi a Adamovi Greenfieldovi. Medzi ľudmi, ktorí ma hlboko ovplyvnili a posunuli k téme spravodlivosti a rodovej citlivosti v rozvoji mesta stojí predovšetkým urbanistka a rodová špecialistka Eva Kail. Eva stojí za viac než 25 ročnou praxou viedenského magistrátu v oblasti rodovej citlivosti a zvyšovania kvality života. Ďalej to je architektka Gabu Heindl, ktorá ma mentorovala počas mojej výskumného pobytu vo Viedni v roku 2015. Rovnako tak krajinná architektka Laura P. Spinadel, ktorá mi ukázala fenomenálny model silnej a vnímavej ženskej líderky v tomto, mužsky dominovanom odbore. Napokon je to dnes už politička na dôchodku Renate Kaufmann, ktorá v politike miluje bojovať za správne veci. Práve ona presadila implementáciu gender mainstreaming (rodového uplatňovania) v pilotnom šiestom distrikte Viedne. 

 
 
Slovenská rodačka vystudovala mj. krajinnou architekturu a urbanismus (díky Fulbrightovu stipendiu dokonce v New Yorku). Právě městské plánování a veřejný prostor jsou její velká témata. Jak vstřícný je městský prostor ke svým obyvatelům? A jsme si v něm rovni? Proč se v roli odborníků na urbanistická témata málokdy objevují ženy a jaký by to mohlo mít přínos?

Prednáška o tom, ako rodovo citlivé plánovanie zvyšuje kvality mestského života všetkých.