Shared Cities: Creative Momentum

obsah práce: programová koncepcia projektu, príprava grantovej prihlášky, programový manažment, prispievateľka do finálnej publikácie Atlas of Cities

Máj 2015 - Apríl 2018

klient: Goethe-Institut, ev. Prague, Praha (CZ)

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cieľavedomý, kultúrny projekt združujúci jedenásť partnerov zo siedmych európskych veľkomiest: Belehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovíc, Prahy a Varšavy. V rámci projektu sa v rokoch 2016 až 2020 odohrá vyše 150 akcií, ktoré spoja jednotlivcov aj komunity, aby spolu vytvárali zdieľané mestské priestory. Kreatívnym centrom projektu je Praha, kde Goetheho Inštitút spolu s Českými centrami a organizáciou reSITE tvorí jeho základný tím. SCCM je spolu-financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Kto: 11 partnerov zo 6 krajín

Čo: architektúra, urbanizmus, umenie a design, participácia

Ako: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty, výskum a prípadové štúdie

Kde: Belehrad, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Praha a Varšava

Kedy: jún 2016 – február 2020

Shared Cities: Creative Momentum vytvára platformu pre tvorivý diskurz na hranici architektúry, umenia, urbanizmu a ekonomiky zdieľania, aby prispel k premene mestských priestorov. Obyvateľom miest chce ukázať, že ich spoluúčasť a spolupráca je pre vytváranie hodnotného a pre život príjemného mestského prostredia zásadná. Zároveň vznikajú neopozerané riešenia súčasných problémov našich miest, akými sú napríklad chýbajúce verejné investície do infraštruktúry, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, rast životných nákladov či nedostupnosť bývania.