Katalytický vplyv trhovísk na verejné priestranstvá, Nitra (SK)

Dizertačná práca skúma dopady trhov na verejné priestoranstvá. V prvej časti mapuje vývoj trhov a trhovisk, premeny na tržnice, éry úpadku a návrat do mestského priestoru vo forme blších a farmárských trhov.  Práca sleduje úlohu trhov ako katalytických elementov sociálneho a ekonomického života. Vo svojej metodológii skúma charakteristiky 18 trhov v Prahe a Berlíne s cieľom zachytiť charakteristiky úspešného trhu.

Dizertačná práca sa zameriava sa tri prípadové štúdie trhov vo verejných priestranstvách rôznych vlastností (nám. Jiří z Poděbrad, Praha, Kollwitz Platz, Berlín a Svatoplukovo námestie, Nitra). V teoretickej časti dizertačná práca tiež zavádza definíciu a princípy katalytického dizajnu ako spôsob plánovania mesta s dôrazom na vyvíjajúci sa proces v čase a priestore.

V súvislosti s touto problematikou kladie autorka tieto otázky: Čo definuje úspešný trh? Ako môžu trhy ovplyvňovať spoločenský a ekonomický život vo verejných priestoroch a naopak, ako môžu verejné priestory ovplyvniť trhové kvality? Môže vysokokvalitný verejný priestor zvýšiť pozitívne vplyvy trhov? Ako môžu mestskí dizajnéri, krajinní architekti a urbanisti kreatívne využiť prvok trhu pri obnove miest v komplexných a dlhodobých plánovacích stratégiách?

Klient: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Publikované: apríl 2014