Jako navrhnout férově sdílené město, Praha (CZ)

V strednej Európe, architektonická prax a urbanistické plánovanie zvyčajne dobre slúži zdravým a ekonomicky aktívnym ľuďom. Keď ale vezmeme do úvahy demografiu, pracovne a ekonomicky aktívni ľudia tvoria o trochu viac ako polovicu obyvateľov našich miest. Seniori, mladí pod 18 rokov tvoria zvyšok. Trendy tiež ukazujú, že naša populácia starne. A keď k tomu pridáme ešte optiku pohlavia a etnického pôvodu, skupiny užívateľov sa zásadným spôsobom líšia. Každá z nich má iné potreby.

Ako vytvoríme mesto, ktoré ponúka férové dieľanie každému?

Ako navrhnúť férovo zdieľanej mesto? prináša 8 jednoduchých podmanivých príbehov hrdinov a hrdiniek, ktorí predstavujú jednotlivé skupiny užívateľov mesta. Fiktívny architektonický pár, Sofia a Erik, vás prevedú príbehom dievčaťa, rodiča, staršej ženy, postaršieho páru, detí a ďalších návštevníkov rôznych priestorov mesta. Príbehy upozorňujú na každodenné situácie, v ktorých existujúci univerzálny dizajn môže byť významnou prekážkou. Zároveň ponúkajú riešenie, ako uvedomelý design významne prispieva ku kvalite mestského života, a to bez dodatočných nákladov. Táto publikácia je venovaná architektom, architektkám, urbanistom, urbanistkám, politikom, političkám a širšej verejnosti so záujmom o plánovanie miest. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu na náš bežný život. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Publikácia vytvorená v spolupráci s pražskou kancelárii Nadácie Heinricha Bolla je venovaná architektom, urbanistom, politikom, antropológom a širšej verejnosti so záujmom o urbanizmus. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu v našom každodennom živote. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Klient: WPS Prague, pražská kancelária nadácie Heinricha Bölla

Vydané: Január 2017