Shared Cities Atlas (EN)

Shared Cities Atlas uplatňuje nový globálny model zdieľania architektúry a verejnej sféry v situáciach špecifických pre podmienky siedmych stredoeurópskych miest. Mapovaním súčasných trendov zdieľania v prípadových štúdiách kontextualizujeme tento jav vo výskumných prácach, esejách a fotografiách.

Myšlienky „práva na mesto“, spoločných zdrojov alebo mestských obyčajov “, ktoré reprezentujú súčasný architektonický diskurz ilustrujú posun paradigmy smerom k perspektíve zdieľania. V „shared cities“ sa dôraz kladie na právo prerobiť mestá ako formu mestskej sociálnej zmluvy so špecifickým kreatívnym alebo kritickým programom. Atlas predstavuje tvorivé formy zdieľania založené na idealistických pozíciách a kolektívnych akciách - nové prístupy k zdieľaniu priestorov a architektúry, skúsenosti a vedomosti, informácií alebo kolektívnej histórie.

Som rada, že som do atlasu mohla prispieť 4 data príbehmi o Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave.

ISBN 978-94-6208-521-3 | September 2019 | Zostavila Helena Doudová (ed.), Príspevky Davida Crowleyho, Elke Krasny Peter Mortenbock a Helge Mooshammer | dizajn: Joost Grootens fotografia: Olja Stefanovic | Anglicky brožovaná verzia 17 x 24 cm | 304 strán | ilustrované (350 farieb a či.) v spolupráci s: Goethe-Institut