Hledání vize pro Mlýnský Ostrov, Pardubice (CZ)
výňatok zo štúdie, (c) ONplan Lab

výňatok zo štúdie, (c) ONplan Lab

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. 

Štúdia sa stala povinným podkladovým materiálom pre súťažné architektonické teamy.

Spolupráca: Petr Návrat, ONplan Lab

Klient: ONPLAN lab, The City of Pardubice

Autorský kolektív: Petr Návrat, Milota Sidorová, Katarína Vankušová

Vydané: jeseň 2016

Oficiálna stránka Mlynsky Ostrov, Pardubice. Publikáciu si môžete zdarma stiahnúť tu: