Miesta bližšie k mestám, Praha (CZ)

(c) 4+4 dny v pohybu

(c) 4+4 dny v pohybu

Kreatívne a kultúrne odvetvia sa stali skutočným motorom mestskej ekonomiky v mnohých európskych mestách. Múzeá, divadlá, coworkingové, výstavné priestory sa teraz zdržiavajú v tzv brownfieldoch. Prostredníctvom fyzickej revitalizácie sa kultúra teraz dostáva do priameho priesečníka s urbanistickým plánovaním. Tieto budovy sú teraz novými centrami kultúrneho a spoločenského života.

V súčasnosti iba v Prahe existuje viac ako 108 brownfieldov. Zo strany kreatívnych kolektívov alebo jednotlivcov zároveň rastie dopyt po cenovo dostupných pracovných priestoroch . Objavuje sa tu neuralgický bod, kde sa spája aktivita zdola s tvorbou politík. Zároveň už poznáme niekoľko efektívnych nástrojov na reguláciu týchto priestorov - reguláciu nájmu, finančnú podporu alebo podporu medzisektorových projektov.

Ako môže byť znovuobsadenie brownfieldov tvorivými kolektívmi prospešná pre rozvoj mesta? Aké kroky by mali kreatívci uskutočniť? Ako pristupovať k riadeniu, financovaniu a uzatváraniu zmlúv? Aký druh komunikácie / spolupráce by bol najúčinnejší medzi aktérmi? Sú existujúce a vznikajúce tvorivé zoskupenia schopné navzájom spolupracovať? Ako môže kolektív dodávať vysoko kvalitný program popri neraz náročnej správe budovy?

Autori: Milota Sidorová, David Kašpar

Klient: festival 4 + 4 dni v pohybe, Praha

Správu zo sympózia si môžete pozrieť tu: