Posts tagged publikacie
Cesta na korzo, Bratislava (SK)

V našich mestách sa zvyšuje počet áut na úkor verejných priestorov a života v nich. Chodníky a námestia sa postupom rokov menia na parkoviská a berú veľmi malý alebo žiaden ohľad na desaťtisíce chodcov, ktorí každý deň kráčajú do práce, domov, do zdravotných, školských, či rekreačných zariadení. Reklama zaplavuje fasády aj priestor na ulici. Hoci oblasť medzi historickým Starým mestom a Novým mestom Bratislavy intenzívne využívajú chodci, veľké bulváre a veľkoryso navrhnuté námestia minulosti neposkytujú kvalitný, ani bezpečný priestor pred pohyb po nich.V posledných rokoch v tejto zóne existuje množstvo občianskych, profesných či investorských iniciatív. Pôsobia v nich ľudia, ktorí aktívne vytvorili množstvo štúdií, manuálov, organizujú spoločenské a susedské akcie, skúšajú pilotné projekty či dokonca sami investujú do rekonštrukcie a údržby verejných priestorov. Zaujímavým faktom je, že situácia v zóne nie je novinkou v histórii Bratislavy. Nie je to prvýkrát, keď voláme po utlmení dopravy a zlepšení podmienok pre chodcov. Požiadavky sa periodicky opakujú od roku 1940, no žiadna zo štúdií sa nepreniesla do reality. Úsilie ich aktérov však otvára dôležité otázky o podobe širšieho centra aj v roku 2018.

Ako sa môže zóna medzi lukratívnym turistickým centrom a Novým Mestom stať opäť príťažlivou pre ľudí? Ako môžu ulice a námestia zóny byť opäť bezpečnými a efektívnymi dennými cestami pre chodcov a cyklistov a ako môžu pomôcť pri znižovaní zbytočnej automobilovej prevádzky? Ako sa môže zeleň a mestský mobiliár opäť navrátiť do oblastí prirodzeného pohybu občanov? Ako môžu úradníci a politickí predstavitelia radnice využiť potenciál aktivít obyvateľov a investorov a spoločne tak konečne pretaviť vízie do dlhodobo želanej reality?

Edičná spolupráca: Lívia Gažová, Adrián Gubčo, Lucia Ďurčová, Peter Netri

Klient: Green Foundation, nadácia, oz Punkt

Publikované: leto 2018

Read More
Jako navrhnout férově sdílené město, Praha (CZ)

V strednej Európe, architektonická prax a urbanistické plánovanie zvyčajne dobre slúži zdravým a ekonomicky aktívnym ľuďom. Keď ale vezmeme do úvahy demografiu, pracovne a ekonomicky aktívni ľudia tvoria o trochu viac ako polovicu obyvateľov našich miest. Seniori, mladí pod 18 rokov tvoria zvyšok. Trendy tiež ukazujú, že naša populácia starne. A keď k tomu pridáme ešte optiku pohlavia a etnického pôvodu, skupiny užívateľov sa zásadným spôsobom líšia. Každá z nich má iné potreby.

Ako vytvoríme mesto, ktoré ponúka férové dieľanie každému?

Ako navrhnúť férovo zdieľanej mesto? prináša 8 jednoduchých podmanivých príbehov hrdinov a hrdiniek, ktorí predstavujú jednotlivé skupiny užívateľov mesta. Fiktívny architektonický pár, Sofia a Erik, vás prevedú príbehom dievčaťa, rodiča, staršej ženy, postaršieho páru, detí a ďalších návštevníkov rôznych priestorov mesta. Príbehy upozorňujú na každodenné situácie, v ktorých existujúci univerzálny dizajn môže byť významnou prekážkou. Zároveň ponúkajú riešenie, ako uvedomelý design významne prispieva ku kvalite mestského života, a to bez dodatočných nákladov. Táto publikácia je venovaná architektom, architektkám, urbanistom, urbanistkám, politikom, političkám a širšej verejnosti so záujmom o plánovanie miest. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu na náš bežný život. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Publikácia vytvorená v spolupráci s pražskou kancelárii Nadácie Heinricha Bolla je venovaná architektom, urbanistom, politikom, antropológom a širšej verejnosti so záujmom o urbanizmus. Dúfame, že poskytne hlbšie pochopenie vplyvu dizajnu v našom každodennom živote. Snáď sa pri čítaní tiež pobavíte a budete ju ďalej šíriť.

Klient: WPS Prague, pražská kancelária nadácie Heinricha Bölla

Vydané: Január 2017

Publikáciu si zdarma stiahnete z tejto stránky

Read More
Hledání vize pro Mlýnský Ostrov, Pardubice (CZ)

V spolupráci s teamom ONplan Lab som sa podieľala na tvorbe a prevedení komplexného participatívneho procesu, ktorý hľadal víziu a stratégiu pre Mlynský ostrov v Pardubiciach. Územie je charakteristické veľkými kontrastami - od ikonického Gočárovho mlynu, cez upadajúcu pekárensku výrobu až po populárny, nedávno rekonštruovaný park Na Špici. Zástupcovia mesta predpokladajú, že ide o územie, ktoré sa bude v budúcnosti transformovať a rozhodli sa vizionársky pripraviť regulačný plán, ktorý by bránil nekoordinovanému zastavaniu. Proces zahŕňal prieskum vlastníkov, participáciu, výskum a publikáciu a organizáciu architektonického workshopu. 

Štúdia sa stala povinným podkladovým materiálom pre súťažné architektonické teamy.

Spolupráca: Petr Návrat, ONplan Lab

Klient: ONplan lab, The City of Pardubice

Autorský kolektív: Petr Návrat, Milota Sidorová, Katarína Vankušová

Vydané: jeseň 2016

Read More