Posts tagged socioeconomic study
Socioekonomická štúdia Obchodnej ulice, Bratislava (SK)

Sociálno-ekonomická štúdia Obchodnej ulice je prvá svojho druhu na Slovensku. Pomáha identifikovať kľúčové problémy a potenciály tejto historicky dôležitej nákupnej destinácie. Štúdiu zadalo občianske združenie Obchodná ulica a okolie, ktoré spája vlastníkov podnikov, majiteľov budov a ďalšie zainteresované strany s cieľom vytvoriť dlhodobú víziu a koordinovanú koncepciu ulice a zlepšovania podmienok pre podnikanie v centre Bratislavy,

Výskum spája kvalitatívne a kvantitatívne metódy založené na rozhovoroch s viac ako 120 podnikmi a poskytuje prehľad o ekonomických a sociálnych aspektoch ulice s cieľom informovať a riadiť jeho budúcu transformáciu. Zapojenie vizuálnej interpretácie kľúčových štatistík dopĺňajú etnografické profily vybraných obchodov, ktoré zachytávajú ľudí a miestny charakter tohto dynamicky sa meniaceho mestského priestoru. Audit verejného priestoru, jeho využitia a pohybov v ňom pomáha vytvoriť si holistický obraz potenciálu ulice.

Napriek rýchlo sa meniacim maloobchodným trendom a novým urbanistickým vývojom, ktoré ovplyvňujú mesto, štúdia odhaľuje, že Obchodná ulica má dobrú základňu a realistický potenciál pre pozitívnu transformáciu. Zistenia ukazujú odolnosť voči nákupným centrám, ktoré sa od 90. rokov agresívne rozšírujú po Bratislave a silne ovplyvňujú všeobecné spotrebiteľské návyky. Skutočnosť, že takmer polovica obchodov na Obchodnej ulici je nezávislá, je práve jej konkurenčnou výhodou oproti generickej ponuke a zážitku, ktoré ponúkajú nákupné centrá.

Obsah a priestorová rozmanitosť maloobchodnej ponuky je avšak často negatívne interpretovaná prostredníctvom formálnej nekonzistentnosti, nedostatku parkovania alebo nedostatku zelene. Paradoxne, rozmanitosť, integrácia a dobrá dostupnosť verejnej dopravy sú základnými kvalitatívnymi parametrami pre dlhodobú udržateľnosť tohto jedinečného miesta.

Spolupráca: Marko & Placemakers

Autorský team: Petra Marková, Milota Sidorová, Igor Marko

Publikované: november 2015

Read More