Posts tagged politika
Restless Cities: Lessons from Central Europe (EN)

Táto publikácia sumarizuje celoročný tréningový program pražskej kancelárie nadácie Heinricha Bölla zameraného na pochopenie politických aspektov územného plánovania v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Skladá sa zo štyroch tematických kapitol, ktoré ponúkajú úvod do každej témy, krátke texty vybraných pozvaných odborníkov, názory účastníkov a kľúčové poznatky o udržateľnosti a politike. Autori a autorky
nie sú len odborníci a odborníčky, ktorí prispeli k tréningovému programu, ale aj samotní účastníci a účastníčky programu, ktorí tak zdieľajú svoje poznatky a názory. Dúfame, že táto kniha pomôže čitateľom porozumieť neviditeľným vzťahom, v ktorých sa urbanistické plánovanie presúva z oblasti odborných znalostí - do oblasti politickej činnosti. Dúfame tiež, že bude čitateľov inšpirovať k ďalšiemu politickému vzdelávaniu a angažovanosti.

Edičná spolupráca: Zdeňka Lammelová

Klient: Heinrich Boll Stiftung, ev Prague office

Publikované: jeseň 2018

ISBN: 978-80-907076-9-6

Read More