Posts in moderovanie
Kunsthalle Bratislava - Dobrá štvrť: viac než logo (diskusia)

Dvoma najvýraznejšími priemyslami v Bratislave sú stavebný development a PR a marketing. Zvykli sme si na developerské projekty, ktoré si tvoria vlastný názov, značku, príbeh, vizualizácie. Objavujú sa nielen na billboardoch, ale aj v sociálnych mediach, vydávajú svoje časopisy, investujú veľa do PR a propagácie. V historicky bezprecedentnej intenzite výstavby a predaja bytov hlavného mesta je ale dobré spraviť krok bokom a kriticky sa zamyslieť nad tým, čo reálne definuje štvrť s dobrým životom a podľa akých kvalít ju v informačnom pretlaku rozpoznáme? Čo tvorí identitu štvrte – ako sa mení marketing a kde sú jeho hranice?

Read More
Restless Cities: Lessons from Central Europe, Bratislava (krst knihy)

Veľmi často sa stretávame s podujatiami alebo knihami, ktoré sprostredkúvavajú "najlepšiu prax" v mestskom dizajne a plánovaní. Tieto však často neprezentujú politický kontext projektov alebo stratégie politickej podpory, ktorá zaručuje úspešnú exekúciu. Až na výnimky, architekti a urbanisti o politike často nehovoria verejne - akoby predpokladali, že verejná samospráva a právny systém fungujú tak dobre, že keď sa dobrý projekt alebo návrh prinesie na radnicu, je jeho podpora zaručená. V zákulisí vám ale všetci architekti a urbanisti povedia, že politiky (policies) a politikárčenie sú v mestskom plánovaní tie najdôležitejšie veci. Ako pretavíme myšlienky udržateľného mestského rozvoja do reality?

Read More
Jak navrhnout férově sdílené město? Praha (networkingová akcia)

Srdečně Vás zveme na událost, první svého druhu – zaměřenou na networking a sdílení zkušeností, organizovanou prominentními českými a mezinárodními organizacemi, které se podílí na zvyšování povědomí  o rovnosti žen a mužů, architecture a územním plánování. Jak navrhnout férově sdílené město? Co je gender mainstreaming? Jak můžeme využít jeho principy ke zvýšení kvality architektonické praxe a územního plánování a tím pádem i kvality života ve městech?

Read More