Aká je skutočná Obchodná? Bratislava (prednáška)

Finálna verejná prezentácia výsledkov socio-ekonomickej štúdie Obchodnej ulice v Bratislave, na ktorej som sa podieľala s výborným teamom Marko&Placemakers. Študia zároveň načrtla zásadné kroky, ktorými by sa aktivity združenia Obchodná ulica a okolie mali uberať.