Posts tagged participacia
Premýšľať dizajn. Mestský rozvoj poháňaný kultúrou. Košice (prednáška)

Na festivale Place som odprezentovala kritickú evaluáciu a znaky participácie na prípadovej štúdii Dvořákovho nábrežia, ktoré som pre Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha vypracovala v roku 2016. Kde sú momenty zhody medzi motiváciami vlastníkov budov, priestranstiev, verejnosti a politikov? Ako zvýšime dôveru medzi stranami a čo to všetko stojí?

 

Read More