Zdieľaná samospráva. Mestský aktivizmus 2.0, Tallinn (prednáška)

V posledných rokoch sa v strednej Európe stretávame projektami s rovnakými črtami: splývanie hrán zodpovedností, financovania, know-how medzi sektormi. Ako sa z nich môžeme poučiť a prehĺbiť naše chápanie mesta (a druhej strany)? Jazyk: anglický