Posts in prednáška
N2025 Workshop | D̶o̶ it y̶̶o̶̶u̶̶r̶̶se̶̶l̶̶f -Doing it together

„Rozvíjanie súdržnosti spoločenstva - budovanie spoločenstva“ je hlavnou témou prihlášky Norimbergu na to, aby sa stalo Európskym hlavným mestom kultúry 2025. Kto definuje súdržnosť v meste a kto robí mesto? Ktoré mestá sú dobrým príkladom pre spoluvytváranie mesta a čo sa môžeme naučiť v Norimbergu na vybudovanie väčšej súdržnosti vo vývoji nášho mesta? V workshope pod vedením brazílskej urbanistky Laury Sobral budú spoluzakladatelia zo skupín občianskej spoločnosti a mestskej správy v Norimbergu rozvíjať prístupy k rozvoju spolupráce.

Read More
Férový urbanizmus, Liptovský Mikuláš (prednáška)

Prednáška sa zameria na skúmanie architektúry a plánovania rodovou optikou, ktorá dovoľuje odhaliť veľa nerovností a zanedbaného mestského rozvoja. V prednáške sa zameriame na praktické ukážky rodovo citlivého dizajnu a plánovania, mobility starostlivosti z rôznych zahraničných miest, aspektu a v jej závere zhrnieme možné riešenia a podnety pre zvýšenie kvality plánovania slovenských miest.

Read More
V ženskom rode: Milota Sidorová (podcast)

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako rozdielne v mestách a ich satelitných štvrtiach žijú a fungujú muži, ženy, deti a seniori? Viete, ako sa tieto skupiny zvyčajne presúvajú po meste a akým prekážkam musia čeliť? Do akej miery si uvedomujeme, ako nám zlá mestská infraštruktúra, autá parkujúce na chodníkoch či nedostatok veľkých stromov znekvalitňujú život?

V tomto diele V ženskom rode sa s urbanistkou Milotou Sidorovou rozprávame o živých mestách, o ženskom pohľade na profesiu i svet okolo nás a o tom, aké dôležité je podporovať ženy, ak majú (nielen) naše mestá dobre fungovať pre všetkých.

Read More
Feminizmus x Mesto, Košice (diskusia)

Spolu s kolektívom Spolka sme si pre Vás pripravili sériu prednášok "Mestoláska", o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste. Dávame mestu pozornosť, lebo jeho budúcnosť je o každodennosti v súčasnosti, o stanovení vzťahov, ktoré v meste máme a ktoré chceme tvoriť. Mesto tvoríme my, všetci jeho obyvatelia a k jeho tvorbe a plánovaniu je potrebné pristupovať s dostatočným rozhľadom, ale najmä s láskou:). V tretej prednáške na tému Feministické mesto / Sexistické mesto privítame architektku Milotu Sidorovú - urbanistku na voľnej nohe, ktorá ako konzultantka mestského plánovania pomáha vylaďovať verejné, súkromné a nevládne projekty najmä v strednej a východnej Európe.

Read More
Pecha Kucha Hradec Králové vol. 11: Férově sdílené město (prezentácia)

Slovenská rodačka vystudovala mj. krajinnou architekturu a urbanismus (díky Fulbrightovu stipendiu dokonce v New Yorku). Právě městské plánování a veřejný prostor jsou její velká témata. Jak vstřícný je městský prostor ke svým obyvatelům? A jsme si v něm rovni? Proč se v roli odborníků na urbanistická témata málokdy objevují ženy a jaký by to mohlo mít přínos? Také o tom a o projektu WPS Prague, jehož založení byla iniciátorkou, bude její prezentace.

Read More
Premýšľať dizajn. Mestský rozvoj poháňaný kultúrou. Košice (prednáška)

Na festivale Place som odprezentovala kritickú evaluáciu a znaky participácie na prípadovej štúdii Dvořákovho nábrežia, ktoré som pre Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha vypracovala v roku 2016. Kde sú momenty zhody medzi motiváciami vlastníkov budov, priestranstiev, verejnosti a politikov? Ako zvýšime dôveru medzi stranami a čo to všetko stojí?

 

Read More
Brownfieldy. Tie obyčajné, tie kreatívne. Praha (prednáška)

Ked sa povie slovo brownfield, veľa ľudí si predstaví opustenú továreň, plnú startupov a kreatívnych ľudí. Zároveň sa v kultúrnej obci šíri istý nezastaviteľný idealizmus, že väčšina opustených brownfieldov sa skutočne dá premeniť na funkčné celky kultúrnou aktivitou. Nuž, čas na malú metodickú vsuvku do situácie brownfieldov v Českej republike a Prahy špeciálne. 

Read More