Bio

 

SPU, Nitra (SK)

Doktorandka 2010 - 2014 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva) 

Inžinierka 2004 - 2010

CUNY, New York (US)

Fulbrightova štipendistka 2013-2014 (Fakulta architektúry)

ČVUT, Praha (CZ)

Erasmus stáž 2011 - 2012 (Fakulta architektúry)

Guru Gobind Singh Indraprastra University, Dílí (IN)

Štipendium 2011 (Fakulta ľudského manažmentu) 

STU, Bratislava (SK)

štúdium vybraných predmetov 2011 (Fakulta architektúry)

UKF, Nitra (SK)

štúdium vybraných predmetov 2010 - 2011 (Katedra mas-médií a marketingovej komunikácie)  

MZLU Brno, (CZ)

Erasmus program 2009 (Fakulta záhradnej a krajinnej architektúry)

Odder Hojskole, (DK)

Štipendium August 2007 - Január 2008 (filmová produkcia grafický dizajn)

 

Ocenenia, poroty

 

N.I.C.E. Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe, Členka poroty, 2016

GenderSTE, krátkodobá výskumná misia, Viedeň, 2015

Fulbrightovo štipendium, CUNY, New York City, 2013

Nava Pollman Association, Študentská charette v krajinnom dizajne, 1. cena, Rapperswill Švajčiarsko, 2011

Ocenenie rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, najlepší študent, 2010